4228 Silver Oak

  • Resopal 4228 Silver Oak

    am Lager als:
    SPA-Styling-Board im Format 305 x 132 cm; Oberfläche EM
    SPA-Styling-Floor im Format 1245 x 200 x 5,4 mm; Oberfläche FN