D 4603 Metallic Art gold

  • Resopal D 4603 Metallic Art gold

    am Lager als:
    12 mm UNITY-Kompaktplatte mit hellbraunem Kern; Format: 305 x 132 cm; Oberfläche RM
    HPL-Schichtstoff in Oberfläche RM